Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Czwartek, 24 października 2019, Do końca roku 69 dni Imieniny: Arety, Marty, Marcina

zpoz.tbu.pl

Wiadomosci: Z regionu

Zmiany w zarządzie Porozumienia Zielonogórskiego

2019-06-30 19:55:36

więcej >>

Podwyżki dla pielęgniarek (POZ i AOS)

2019-06-25 20:19:58

Zarząd Federacji PZ przypomina, iż celem realizacji postanowień OWU dotyczących podwyżek dla pielęgniarek, należy: więcej >>

2019-06-03 19:17:41

PREZESOWI FEDERACJI POROZUMIENIE ZIELONOGÓRSKIE - JACKOWI KRAJEWSKIEMU ORAZ DZIECIOM 

                                  Kondolencje.jpg

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 
Żony i Mamy
składają

 

przyjaciele, koleżanki i koledzy zrzeszeni w Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego 

 

 

więcej >>

ZAPROSZENIE

2019-05-20 21:14:35

zaproszenie_2.jpg

Link: zaproszenie

więcej >>

15 lat Federacji Porozumienie Zielonogórskie

2019-04-29 23:44:07

W sobotę 27 kwietnia w Warszawie z okazji 15-lecia Porozumienia Zielonogórskiego odbyło się uroczyste spotkanie „weteranów” tej organizacji. Wieczór przebiegał w atmosferze wspólnych wspomnień. Zainicjował je swoim wystąpieniem prezes PZ Jacek Krajewski, który podsumował działalność Federacji w ciągu minionego okresu. Podczas spotkania najbardziej zasłużeni członkowie zostali uhonorowani statuetkami „Szmaragdów 15 – lecia PZ”. Wręczone zostały także „Najlepsze pióra PZ” za osiągnięcia literackie i publicystyczne. 

Pod wspólnym szyldem

14 tysięcy lekarzy, zapewniających profesjonalną opiekę ponad 14 milionom pacjentów - to siła Porozumienia Zielonogórskiego. Federacja zrzesza dziś 15 związków regionalnych, jest ważnym partnerem w procesie projektowania zmian organizacyjnych systemu ochrony zdrowia w Polsce, inicjuje zmiany umożliwiające poprawę sytuacji chorych i leczących ich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Od 15 lat eksperci Porozumienia Zielonogórskiego zabierają głos we wszystkich ważnych dla systemu ochrony zdrowia sprawach, służąc swoją wiedzą i kompetencjami. 

Formalnie Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” została zarejestrowana 27 kwietnia 2004 r., ale jako ruch powstała kilka miesięcy wcześniej. Początki organizacji były trudne; w sensie dosłownym wyłoniła się ona z chaosu. Planowane od 2004 roku zmiany zasad kontraktowania świadczeń w POZ narzucały przychodniom tak niekorzystne warunki, że środowisko powiedziało: dość. Był to także moment, w którym stało się jasne, że pojedyncze podmioty, działając osobno nie są w stanie wiele wywalczyć, a przede wszystkim przeciwdziałać kryzysowi całego systemu. Potrzebna była szeroka współpraca, a przede wszystkim reprezentatywna organizacja, wyrażająca głos środowiska.   

- Na początek udało się zorganizować liderów środowisk reprezentujących podstawową opiekę zdrowotną w pięciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim - wspomina prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski. - Spotkaliśmy się w sierpniu 2003 r. w Zielonej Górze i postanowiliśmy działać pod wspólnym szyldem Porozumienia Zielonogórskiego, które miało być reprezentatywnym przedstawicielstwem świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki zdrowotnej i pełnić rolę  forum konsultacyjno-dyskusyjnego dla propozycji NFZ. W pierwszych miesiącach organizacja miała charakter ruchu społecznego: PZ nie miało żadnej formalnej struktury, ale w jego działanie zaangażowane były stowarzyszenia, związki pracodawców, federacje i indywidualne podmioty.

Nie brakowało trudnych sytuacji

Wiele osób pamięta dramatyczny początek 2004 roku, gdy należący do PZ świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej w proteście nie otworzyli swoich gabinetów i przychodni. Ponad 10 milionów pacjentów straciło swoich lekarzy rodzinnych. Kryzys udało się zażegnać 6 stycznia. Po ponad 40 godzinach negocjacji minister zdrowia podpisał porozumienie z negocjatorami PZ, lekarze przerwali protest. Osiągnięty kompromis uwzględniał główne postulaty świadczeniodawców z PZ i gwarantował utrzymanie warunków dotychczasowych kontraktów. Był to pierwszy spektakularny sukces Porozumienia Zielonogórskiego i dowód na to, że wspólne, zdecydowane  działanie może przynieść efekty. Potwierdziły to kolejne lata, w których także nie brakowało trudnych sytuacji. 

Wkrótce liczba związków zrzeszonych w PZ wzrosła z pięciu do szesnastu.-Wczesne ostrzeganie o niekorzystnych regulacjach tworzonych przez instytucje otaczające pozwalały na przygotowanie odpowiednich argumentów dla korekty lub dostosowania do realnych możliwości otwartej opieki ambulatoryjnej - podkreśla Jacek Krajewski. - W ciągu piętnastu lat istnienia pokazaliśmy wielokrotnie, że lekarze i menadżerowie podmiotów otwartej opieki ambulatoryjnej, dotychczas zatomizowani i rozdrobnieni, uzyskali reprezentację wskazującą kierunek i rozwiązanie problemów pojawiających się w rzeczywistości transformującego się systemu  opieki zdrowotnej.

Obecnie Federacja ma stały zespół negocjacyjny. Organizuje spotkania z ministrami, posłami, szefami urzędów centralnych, instytucji i przedstawicielami administracji państwowej, wydaje rocznie około 900 oficjalnych opinii. Dba o rozwój lekarzy rodzinnych, organizując  liczne konferencje i szkolenia. Eksperci PZ są obecni w mediach, komentując bieżące wydarzenia i edukując. Nagłaśniają problemy związane m.in. ze  szczepieniami,  uzależnieniem od tytoniu, leczeniem antybiotykami, a także uczestniczą w akcjach  profilaktycznych: zwalczaniu otyłości u dorosłych i dzieci, uświadamiania skutków nadużywania suplementów. Od 2010 roku organizuje unikatowy program edukacyjny Szkoła Cukrzycy, z którego dotychczas skorzystało w całym kraju ponad 11 tysięcy chorych i ich bliskich. Dzięki pozyskaniu środków unijnych i przy współpracy z uczelniami medycznymi prawie 7 tysięcy pacjentów lekarzy rodzinnych PZ uczestniczyło w programach profilaktycznych w zakresie prewencji m.in. chorób nowotworowych, wczesnych chorób zapalnych stawów, schorzeń neurologicznych czy genetycznych. 

- Za nami 15 lat wspólnej pracy na rzecz poprawy POZ w Polsce. 15 lat codziennej troski o  naszych pacjentów. 15 lat walki o godność lekarzy rodzinnych i menadżerów stanowiących fundament systemu ochrony zdrowia. Mamy prawo być z tego dumni - mówi Jacek Krajewski. 

15lat.jpg

więcej >>

Gdy śmierć zagląda w oczy – Michalinka walczy z nowotworem!

2019-04-24 09:29:51

Szanowni Państwo,

Związek włącza się do pomocy Michalince , która jest siostrzenicą Pani Kamilli Juchnowskiej.

Prosimy o przyłączenie się i rozpropagowanie dalej.

https://www.siepomaga.pl/oczko-michasi#wplaty

Michalinka.png 

 

więcej >>

Życzenia

2019-04-19 17:37:05

KARTKA_ZPOZ_2.jpg więcej >>

WAŻNE: Stare wzory recept będą jednak ważne do końca roku?

2019-04-10 14:22:30

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiedział, że resort wydłuży czas stosowania starych wzorów recept do końca roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 18 kwietnia lekarze i pielęgniarki mieli używać już wyłącznie nowych druków. O wydłużenie czasu stosowania starych druków poprosiła m.in. Naczelna Rada Lekarska.


Niedługo resort zdrowia skieruje do konsultacji jednozdaniową nowelizację wydłużającą okres ważności dotychczasowych druków recept (fot. Shutterstock)

Jak donosi Rzeczpospolita resort zdrowia wydłuży vacatio legis rozporządzenia w sprawie recept, tak by te już wydrukowane przez pielęgniarki czy położne były ważne do końca roku. O konieczność wydłużenia okresu przejściowego dla rozporządzenia z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept zaapelowała do Ministerstwa Zdrowia Naczelna Rada Lekarska.

Przypomnijmy, że dokładnie od 18 kwietnia 2018 roku obowiązuje rozporządzenie w sprawie recept. Dokument ten zastąpił dotychczasowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich oraz rozporządzenie w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (czytaj więcej: NIA: Rozporządzenie w sprawie recept potrzebuje pilnych zmian). Rozporządzenie to wprowadziło też nowy wzór recept Rp oraz Rpw. Jednocześnie umożliwiło stosowanie recept starych wzorów recept przez kolejne 12 miesięcy. Ten okres mija 17 kwietnia 2019 roku.

Roczny okres przejściowy miał pozwolić lekarzom na zużycie zakupionych wcześniej druków recept. W tym czasie mogli też zaopatrzyć się w bloczki recept zgodne ze wzorem z nowego rozporządzenia. W przypadku recept „zwykłych”, na nowym wzorze uległ zmianie opis rubryki przeznaczonej na podpis osoby wystawiającej receptę. Na starych receptach widnieje w nim opis „Dane i podpis lekarza”. Od 18 kwietnia obowiązującym opisem będzie „Dane i podpis osoby uprawnionej”. Zmiana ta wynika z tego, że ten sam wzór recepty będą wykorzystywać również pielęgniarki uprawnione do wystawiania recept.

Zmienił się także wzór recept przeznaczonych do wystawiania leków narkotycznych (Rpw). Na nowym wzorze recepty usunięto możliwość wpisania późniejszego czasu realizacji recepty. A zatem recepty wystawiane przez lekarzy na leki narkotyczne od 18 kwietnia 2019 r. nie mogą już posiadać rubryki „Data realizacji ‚od dnia’” (czytaj więcej: Stare recepty tylko do 17 kwietnia. Czy lekarze o tym pamiętają?).

LEKARZE ZAAPELOWALI O WYDŁUŻENIE OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

– Gdyby przepis wszedł w takim kształcie, lekarze, pielęgniarki czy położne uprawnione do wystawiania recept, musieliby zniszczyć wydrukowane wcześniej recepty i wydrukować nowe, i to na niewiele ponad osiem miesięcy przed tym, jak obowiązywać będą wyłącznie recepty elektroniczne – mówi Rzeczpospolitej prezes NRL prof. Andrzej Matyja.

Sytuacja niepokoiła również farmaceutów. Nie do końca było bowiem wiadomo jak apteki miałby reagować na „stare” recepty wypisane po 18 kwietnia.

– Postanowiliśmy wydłużyć vacatio legis tego przepisu do końca 2019 r. – zapewnił Rzeczpospolitą wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. I zapowiedział, że niedługo skieruje do konsultacji jednozdaniową nowelizację wydłużającą okres ważności dotychczasowych druków.

Źródło: ŁW/Rzeczpospolita

więcej >>

PILNE!!! Pilotażowego projektu opieki koordynowanej POZ OK

2019-04-10 09:48:09

Szanowni Koleżanki i Koledzy,

Trwają negocjacje przedstawicieli Federacji Porozumienie Zielonogórskie  z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące wdrożenia pilotażowego projektu opieki koordynowanej POZ OK. Jest  on firmowany przez Federację PZ i dedykowany głównie dla mniejszych placówek, funkcjonujących na obszarach oddalonych od aglomeracji miejskich.  Projekt ten powstał jako alternatywa,  gdyż realizowany obecnie przez NFZ pilotaż POZ PLUS, dedykowany jest głównie  do większych  podmiotów medycznych i nie uwzględnia specyfiki naszych praktyk. 

Ogólne założenia pilotażu POZ OK. przedstawiamy w załączeniu. 

Na obecnym etapie prac niezbędne jest wstępne wysondowanie poziomu,  rzeczywistego  zainteresowania naszych członków udziałem w pilotażu.  Ma on być realizowany przez ok 100-150 placówek na terenie całego kraju dla ok. 500 tys. pacjentów zadeklarowanych do lekarza POZ.  

DLATEGO PROSIMY PAŃSTWA ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PILOTAŻU POZ OK O WYPEŁNIENIE DO 15.04. FORMULARZA, 

DOSTĘPNEGO POD ADRESEM: 

 

http://serwer1820202.home.pl/balt_ankieta/formularz.php  

 

Pozyskanie w ten sposób dane pomogą nam m.in. w opracowaniu kryteriów udziału placówek w pilotażu, z określeniem obszarów terytorialnych (województw i powiatów).

W razie wątpliwości oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym  aktualnej wersji  projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia,  proszę o kontakt z Andrzejem Zapaśnikiem, e-mail::   azapasnik@pzpoz.pl

 

Z poważaniem 

Prezes FPZ

Jacek Krajewski

 

do pobrania: POZ OK zalozenia projektu.docx 

więcej >>

Portal ABC STANOWIENIA PRAWA z nowymi DARMOWYMI narzędziami

2019-03-29 22:00:13

Autorskie szkolenia e-learning z możliwością zdobycia certyfikatu ukończenia z pozytywnym wynikiem weryfikacji wiedzy z tematyki legislacji i procesu stanowienia prawa - to kolejne BEZPŁATNE narzędzie dostępne już na portalu ABC STANOWIENIA PRAWA: https://www.monitorowanieprawa.pl/  

Przypomnijmy: portal monitorowania prawa został utworzony w ramach projektu „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” dofinansowanego z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie z Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. 

Portal stanowi elastyczny „żyjący” pakiet informacyjny „jak skutecznie monitorować prawo” w kraju, który udostępnia bezpłatnie zasoby umożliwiające:

  1. bieżące śledzenie zmian prawa,
  2. udział w procesie tworzenia prawa gospodarczego i prawa pracy w kraju, w tym zgłaszanie uwag do projektów zmian prawa według autorskiego narzędzia on-line
  3. zwiększenie wiedzy w zakresie legislacji i procesu stanowienia prawa poprzez udział w szkoleniach e-learning.

Można na nim znaleźć ciekawe artykuły pomocne w rozpoczęciu monitoringu legislacji z prawa gospodarczego, prawa pracy, zasad legislacji w Polsce, sposobów i możliwości monitorowania zmian prawa gospodarczego i pracy. Użytkownicy mają ponadto możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń z procesu monitorowania prawa.

Portal został stworzony w celu ułatwienia monitorowania stanowienia i zmian prawa w Polsce oraz możliwości opiniowania zmian prawa przez różne organizacje, związki, instytucje i osoby prywatne. Jego główną częścią jest lista aktualnie konsultowanych zmian aktów prawnych wraz z możliwością wyrażenia swojej opinii na ten temat.

Serwis informacyjny jest otwarty, korzystanie z niego jest bezpłatne i ogólnie dostępne. Zaś w celu tworzenia opinii oraz odbycia szkoleń e-learning i uzyskania certyfikatu ukończenia należy się jedynie zarejestrować. Jak zapewniają twórcy portalu, rejestracja jest łatwa i intuicyjna, a w portalu znajduje się dział pomocy.

Głównym celem projektu  „Zdrowe Prawo – Zdrowe Firmy – Zdrowi Ludzie – podniesienie jakości i promocja procesu monitorowania legislacji” jest poprawa jakości i skuteczności monitorowania zmian legislacyjnych. To nie tylko portal, ale także szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i pracy, ze szczególnym naciskiem  na przepisy mające wpływ na działalność leczniczą.  Gotowy jest już także  poradnik, w którym w przystępny sposób przedstawiono praktyczne zagadnienia związane ze skutecznym monitorowaniem prawa.

więcej >>

WAŻNY KOMUNIKAT w sprawie badań i wydawania orzeczeń o zdolności do uprawiania sportu

2019-03-21 18:10:35

więcej >>

KOMUNIKAT o zasadach orzekania o zdolności do uprawiania sportu

2019-03-20 21:29:29

więcej >>

2019-03-19 18:12:41

glos_na_anie.png

 

więcej >>

Codziennie głosujemy na Anię

2019-03-16 21:25:00

Dziękujemy za oddane głosy na Anię Osowską :)

Kandydatka PZ ma już 1716 głosów - 6,7 proc. wszystkich głosujących oddało głos właśnie na nią. 

Prosimy o kolejne kliknięcia dziś, jutro, pojutrze.......

więcej >>

KOMUNIKAT o zasadach orzekania o zdolności do uprawiania sportu

2019-03-07 18:04:59

więcej >>

<< poprzednie 15
Wróć do góry