Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Niedziela, 08 grudnia 2019, Do końca roku 23 dni Imieniny: Delfiny, Marii, Wirginiusza

zpoz.tbu.pl


Wyświetl wiadomości: Lokalne | Z powiatu | Z regionu | Wszystkie


Wiadomości

Z regionu

Komunikat na temat leków na cukrzycę

Dodal: admin dnia 2019-12-04 14:26:10

Komunikat Ministerstwa Zdrowia.

Komunikat na temat leków na cukrzycę

 W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, Ministerstwo Zdrowia informuje, że 4 grudnia Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumowski zorganizował spotkanie z udziałem:

  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
  • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
  • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
  • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka; 
  • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

W zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę. W przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską. Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 10 razy)

Z regionu

KOMUNIKAT! - mikrorachunek podatkowy przedsiębiorcy

Dodal: admin dnia 2019-12-04 10:17:23

Komentarze  (0)  (czytane 36 razy)

Z regionu

Pilna informacja

Dodal: admin dnia 2019-12-01 13:06:28

Komentarze  (0)  (czytane 62 razy)

Z regionu

Zebranie Wigilijne

Dodal: admin dnia 2019-11-27 10:24:16

Zarząd Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego zaprasza wszystkich Członków na uroczyste Zebranie Wigilijne połączone z kolacją w którym uczestniczyć będą goście z  Zarządu Federacji Porozumienie Zielonogórskie 
Zebranie odbędzie się dnia 11 grudnia br o godz 15.00 w Restauracji Siedem Pokus  w Hotelu 365 ***

Serdecznie zapraszamy 

Hotel 365***
Al. Na Stadion 365
25-127 Kielce
http://www.hotel-365.pl/kontakt/ wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 22 razy)

Z regionu

Zakładanie IKP w praktykach POZ

Dodal: admin dnia 2019-11-19 18:19:31

Komentarze  (0)  (czytane 64 razy)

Z regionu

Ankieta naukowa

Dodal: admin dnia 2019-11-12 18:38:30

Komentarze  (0)  (czytane 31 razy)

Z regionu

Szkolenie - Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Dodal: admin dnia 2019-10-28 19:40:54
CSIOZ AkademiaChcesz się dowiedzieć więcej - kliknij

Pismo do pobrania: pobierz wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 79 razy)

Z regionu

KOMUNIKAT

Dodal: admin dnia 2019-10-04 10:19:12

Komentarze  (0)  (czytane 81 razy)

Z regionu

Grypa 2019 - informacja

Dodal: admin dnia 2019-09-16 13:48:52

Komentarze  (0)  (czytane 59 razy)

Z regionu

Porozumienie Zielonogórskie skuteczne w walce z biurokracją

Dodal: admin dnia 2019-09-09 23:04:24

Po raz kolejny dzięki działaniom Porozumienia Zielonogórskiego udało się zlikwidować zbędne obciążenie biurokratyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. Porozumienie Zielonogórskie przekonało prezesa NFZ i ministra zdrowia, by nie trzeba było co miesiąc składać do oddziałów wojewódzkich NFZ oświadczenia o wypłacaniu podwyżek dla pielęgniarek. Obowiązek ten, określony w załączniku  nr 6 zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, został uchylony w zarządzeniu z 30 sierpnia br. 


To jeden z wielu sukcesów Federacji w walce z biurokracją w ochronie zdrowia w ciągu ostatnich tygodni. Działania Porozumienia Zielonogórskiego sprawiły, że minister zdrowia wycofał się z nałożenia na podmioty POZ zbędnego obowiązku, który wprowadził w lipcu br., czyli pisemnego informowania NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed funduszem. Taki obowiązek został wprowadzony w zmienionym 11 lipca br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Według §41a załącznika do tego rozporządzenia, taka informacja miała być przekazywana jednorazowo do końca sierpnia, a w kolejnych miesiącach przy każdej zmianie. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego podjął w tej sprawie intensywne działania, które okazały się skuteczne. Ostatecznie w opublikowanym 28 sierpnia br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapis ten został uchylony.  


Porozumienie Zielonogórskie od lat walczy z nakładaniem na podmioty POZ zbędnych obowiązków, które niepotrzebnie zabierają lekarzom czas dla pacjentów. Ostatnio Porozumienie Zielonogórskie zaprotestowało przeciwko stosowaniu przez poradnie POZ standardu rachunku kosztów na potrzeby analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które miało wejść w życie od przyszłego roku. Argumenty Federacji przeciwko takiemu rozwiązaniu zostały wysłuchane, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznej (podpisanej już przez prezydenta) wersji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Obecnie przepisów dotyczących rachunku kosztów nie stosuje się wobec podmiotów udzielających świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a także podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.


Porozumienie Zielonogórskie miało też ogromny wpływa na kształt przełomowego pakietu przepisów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Eksperci Federacji byli obecni podczas prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów e-zdrowia. Znalazło się w niej wiele rozwiązań postulowanych przez Porozumienie Zielonogórskie. Np. wydłużenie okresu realizacji recepty Federacja postulowała jeszcze za czasów ministra Bartosza Arłukowicza, gdy nie było mowy o e-recepcie. Postulat ten wynikał przede wszystkim z troski o pacjentów chorujących przewlekle. Porozumienie Zielonogórskie od lat domagało się zniesienia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarza wypisującego recepty. Ten postulat wprawdzie nie został spełniony do końca, ale wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego jest krokiem w dobrym kierunku. Działania Federacji przyczyniły się także do umożliwienia lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Skończy to prawny absurd, gdy lekarz wystawiający receptę  musiał się stosować ściśle do ChPL, ale pacjent mógł w aptece uzyskać zamiennik.


  To tylko jedne z wielu przykładów antybiurokratycznych działań Porozumienia Zielonogórskiego, które przynoszą efekty z korzyścią dla lekarzy POZ, ale przede wszystkim pacjentów. wiecej...

Komentarze  (0)  (czytane 25 razy)
Wróć do góry