Zwiazek Pracodawcow Opieki Zdrowotnej

Czwartek, 24 października 2019, Do końca roku 69 dni Imieniny: Arety, Marty, Marcina
realnet
.

WiadomościKompleksowy materiał - Akredytacja POZ - procedury i formalności

Dodal: admin (2019-10-07 14:43:10),   Komentarze  (0),  (czytane 65 razy)


KOMUNIKAT

Dodal: admin (2019-10-04 10:19:12),   Komentarze  (0),  (czytane 63 razy)


Grypa 2019 - informacja

Dodal: admin (2019-09-16 13:48:52),   Komentarze  (0),  (czytane 55 razy)


Porozumienie Zielonogórskie skuteczne w walce z biurokracją

Po raz kolejny dzięki działaniom Porozumienia Zielonogórskiego udało się zlikwidować zbędne obciążenie biurokratyczne w podstawowej opiece zdrowotnej. Porozumienie Zielonogórskie przekonało prezesa NFZ i ministra zdrowia, by nie trzeba było co miesiąc składać do oddziałów wojewódzkich NFZ oświadczenia o wypłacaniu podwyżek dla pielęgniarek. Obowiązek ten, określony w załączniku  nr 6 zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, został uchylony w zarządzeniu z 30 sierpnia br. 


To jeden z wielu sukcesów Federacji w walce z biurokracją w ochronie zdrowia w ciągu ostatnich tygodni. Działania Porozumienia Zielonogórskiego sprawiły, że minister zdrowia wycofał się z nałożenia na podmioty POZ zbędnego obowiązku, który wprowadził w lipcu br., czyli pisemnego informowania NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed funduszem. Taki obowiązek został wprowadzony w zmienionym 11 lipca br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Według §41a załącznika do tego rozporządzenia, taka informacja miała być przekazywana jednorazowo do końca sierpnia, a w kolejnych miesiącach przy każdej zmianie. Zarząd Porozumienia Zielonogórskiego podjął w tej sprawie intensywne działania, które okazały się skuteczne. Ostatecznie w opublikowanym 28 sierpnia br. rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zapis ten został uchylony.  


Porozumienie Zielonogórskie od lat walczy z nakładaniem na podmioty POZ zbędnych obowiązków, które niepotrzebnie zabierają lekarzom czas dla pacjentów. Ostatnio Porozumienie Zielonogórskie zaprotestowało przeciwko stosowaniu przez poradnie POZ standardu rachunku kosztów na potrzeby analiz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, które miało wejść w życie od przyszłego roku. Argumenty Federacji przeciwko takiemu rozwiązaniu zostały wysłuchane, co znalazło odzwierciedlenie w ostatecznej (podpisanej już przez prezydenta) wersji Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia. Obecnie przepisów dotyczących rachunku kosztów nie stosuje się wobec podmiotów udzielających świadczeń wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz tych, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych, a także podmiotów realizujących czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne.


Porozumienie Zielonogórskie miało też ogromny wpływa na kształt przełomowego pakietu przepisów dotyczących informatyzacji w ochronie zdrowia. Eksperci Federacji byli obecni podczas prac legislacyjnych nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem przepisów e-zdrowia. Znalazło się w niej wiele rozwiązań postulowanych przez Porozumienie Zielonogórskie. Np. wydłużenie okresu realizacji recepty Federacja postulowała jeszcze za czasów ministra Bartosza Arłukowicza, gdy nie było mowy o e-recepcie. Postulat ten wynikał przede wszystkim z troski o pacjentów chorujących przewlekle. Porozumienie Zielonogórskie od lat domagało się zniesienia obowiązku określania poziomu refundacji przez lekarza wypisującego recepty. Ten postulat wprawdzie nie został spełniony do końca, ale wprowadzenie mechanizmu automatycznie określającego poziom odpłatności leków na e-recepcie na podstawie wskazania medycznego jest krokiem w dobrym kierunku. Działania Federacji przyczyniły się także do umożliwienia lekarzowi dokonywania wyboru między refundowanymi odpowiednikami w przypadku leków określonych w obwieszczeniu refundacyjnym. Skończy to prawny absurd, gdy lekarz wystawiający receptę  musiał się stosować ściśle do ChPL, ale pacjent mógł w aptece uzyskać zamiennik.


  To tylko jedne z wielu przykładów antybiurokratycznych działań Porozumienia Zielonogórskiego, które przynoszą efekty z korzyścią dla lekarzy POZ, ale przede wszystkim pacjentów. wiecej...

Dodal: admin (2019-09-09 23:04:24),   Komentarze  (0),  (czytane 25 razy)


Informacje o projekcie w ramach programu profilaktyki: Profilaktyka nowotworów skóry


Szanowni Państwo ,

Proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w projekcie PROFILAKTYKA RAKA SKÓRY zgłoszenia przyjmuje Kamila Juchnowska - tel. 692 282 326 

1. Nazwa projektu: 

WyRaS - Wykryj Raka Skóry (POWR.05.01.00-00-0007/18) – projekt realizowany przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w ramach programu profilaktyki: Profilaktyka nowotworów skóry 

2. Okres realizacji: 2019-2022 (4 lata)

3. Przewidywana liczba lekarzy POZ uczestniczących w projekcie: 40 (każdy otrzyma dermatoskop) z trzech województw - podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego

4. Przewidywana liczba pacjentów skierowanych przez lekarzy POZ do Kliniki Dermatologii: 1000 (ok. 250/rok) czyli ok. 25/ lekarza POZ.

5. Wynagrodzenie dla lekarza POZ za jednego pacjenta skierowanego do Kliniki Dermatologii – 48 PLN brutto

6. Docelowa grupa pacjentów w zakresie badań przesiewowych

a) osoby w wieku 50-64 lata,

b) osoby w wieku 15-49 lat w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowaniem czynników ryzyka lub występowania niepokojących znamion

oraz osoby po 65 r. ż. pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo.

7. W ramach programu zostanie uruchomiona strona internetowa, poprzez którą pacjenci będą mogli się rejestrować na badanie dermatoskopowe w Klinice Dermatologii.wiecej...

Dodal: admin (2019-09-05 21:00:52),   Komentarze  (0),  (czytane 31 razy)


Mniej biurokracji - zniesienie załącznika nr 6

Dodal: admin (2019-09-01 11:54:29),   Komentarze  (0),  (czytane 65 razy)

Więcej wiadomości>>

  • Wiadomości
  • Aktualności
  • Komunikaty
  • Porady prawne
  • Informacje NFZ
Wróć do góry